Кенжебаєв Кенжегалі Кенжебайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кенжебаєв Кенжегалі Кенжебайлович

КЕНЖЕБА́ЄВ Кенжегалі Кенжебайович (Кенжебаев Кенжеғали Кенжебайұлы; 06. 01. 1953, аул Донгузтау Актюбин. обл., Казахстан) – казахський математик. Д-р фіз.-мат. н. (1995), проф. (2000), почес. акад. НАН Респ. Казахстан (2006). Навч. у Казах. ун-ті (м. Алма-Ата, нині Алмати, 1969–70), закін. Актюбин. пед. ін-т (1974), де від 1975 з перервами й працює (нині Актюбин. ун-т): 1991–92 – декан фіз.-мат. ф-ту, від 1995 – ректор. 1977–79 – у Джезказган. пед. ін-ті (Казахстан). Стажувався (1979–81) і навч. в аспірантурі (1981–84) та докторантурі (1992–95; доктор. дис. захистив у Ін-ті математики НАНУ) Київ. ун-ту. Отримав фундам. результати щодо конструктив. методів побудови періодич. розв'язувань та стабілізуючих упр. неавтоном. систем диференціал. рівнянь, зручних для практич. застосування. Був ініціатором і організатором проведення міжнар. наук. конф., присвяч. проблемам диференціал. рівнянь, аналізу та алгебри (1992, 1996, 1999, 2003, 2009, 2012). Від 1995 науковці Актюбин. ун-ту плідно співпрацюють (під кер-вом К.) з проблем диференціал. рівнянь з науковцями Київ. ун-ту та Ін-ту математики НАНУ. Неодноразово брав участь в Укр. матем. конгресах. Золота медаль ім. М. Остроградського НАНУ (2002).

Пр.: Конструктивные методы исследования периодических и многоточечных краевых задач. К., 1999 (співавт.); Сборник задач по курсу математического анализа (функции вещественной переменной): Учеб. пособ. К., 2000; Инвариантные множества импульсных систем и их устойчивость // Нелінійні коливання. 2004. Т. 7, № 1 (співавт.); Многопериодические решения квазилинейных гиперболических систем дифференциальных уравнений в частных производных // Матем. журн. 2010. № 1.

Ж. А. Сартабанов


Покликання на статтю