Кенц Вадим Володимирович — Енциклопедія Сучасної України

Кенц Вадим Володимирович

КЕНЦ Вадим Володимирович (30. 12. 1929, Одеса – 10. 11. 2011, там само) – лікар-фізіотерапевт. Д-р мед. н. (1974), проф. (1977). Закін. Одес. мед. ін-т (1952). Працював лікарем. 1955–63 – у Білорус. НДІ неврології, нейрохірургії та фізіотерапії (Мінськ), де очолював неврол. відділ; 1963–68 – зав. відділу експерим. курортології Одес. НДІ курортології та мед. реабілітації; 1968–2005 – в Одес. мед. ун-ті: 1976–93 – декан ф-ту удосконалення лікарів, водночас 1977–98 – зав., від 1998 – проф. каф. фізіотерапії, мед. реабілітації та курортології. Наук. дослідження: фізіотерапія паркінсонізму, енцефаліту, травм головного мозку, захворювань мозк. і периферич. судин, периферич. нервів, орг-ція курорт. справи. Визначив особливості дії мінерал. і парових ванн, лікув. грязей на згортал. систему крові та показники обміну ліпідів. Зробив вагомий внесок у розвиток системи санаторіїв-профілакторіїв України.

Пр.: Бальнеотерапия больных хроническими облитерирующими заболеваниями периферических сосудов // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры. 1971. № 4; Медична реабілітація та приватна фізіотерапія: Навч. посіб. О., 2001 (співавт.); Одеський курортний район, його майбутнє // Одес. мед. журн. 2001. № 3(65) (співавт.); К проблеме развития санаторно-курортного дела в Украине // Вопр. курортологии, физиотерапии и лечеб. физ. культуры. 2003. № 4; Основы общей физиотерапии, медицинской реабилитации и курортологии: Учеб. пособ. О., 2004 (співавт.).

Літ.: Профессор Вадим Владимирович Кенц: К 75-летию со дня рожд. // Мед. реабілітація, курортологія, фізіотерапія. 2005. № 1(41); Золотарев А. Е., Ильин И. И., Луки Л. Г. Биографический словарь профессоров Одесского медицинского института им. Н. И. Пирогова (1900–1990 гг.). О., 1992.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю