Керімов Ісмаїл Асанович — Енциклопедія Сучасної України

Керімов Ісмаїл Асанович

КЕРІ́МОВ Ісмаїл Асанович (справж. – Керім Ісмаїл Асан Оглу; 03. 10. 1955, м-ко Булунгур Самарканд. обл., Узбекистан) – кримськотатарський літературознавець. Д-р філол. н. (1999). Чл. НСПУ (1999). Премія ім. І. Гаспринського АР Крим (1995), міжнар. премія ім. Б. Чобан-заде (2007). Закін. Ташкент. пед. ін-т (1978). Відтоді працював у ньому: від 1990 – зав. каф. кримськотатар. мови та літ-ри. У Сімферополі: від 1993 – доц. каф. кримськотатар. літ-ри Ун-ту; від 1994 – зав. каф. кримськотатар. і турец. філології, декан філол. ф-ту Крим. індустр.-пед. ін-ту; водночас від 2004 – дир. Н.-д. центру кримськотатар. мови та літ-ри. Досліджує кримськотатар. літ-ру кін. 19 – поч. 20 ст. (творчість І. Гаспринського, А. Айвазова, О. Акчокракли, А. Ільмія, Ш. Бекторе, Дж. Сейдамета, У. Іпчі, Ш. Тохтаргази, М. Нузета, А. Кадрі-заде, А. Гірайбая); становлення жанру роману в тюркомов. літ-рах; кримськотатар. сценічне мист-во. Уклав підручник-хрестоматію «Къырымтатар эдебияты» («Кримськотатарська література», 1995), словник складних слів кримськотатар. мови кін. 19 – поч. 20 ст. «Эски эдебиятымызда къуллангъан базы сёзлернинъ изаатлары» (1997), антологію кримськотатар. літ-ри «Тюркие дышындаки тюрк эдебиятлары антоложиси: Къырым тюрктатар эдебияты» («Антологія тюркських літератур: Кримськотатарська література», 1999, співавт.), «Словарь трудных слов крымскотатарского языка» (2006), «Библиографический указатель печатных книг, статей и произведений на крымскотатарском языке, 1618–1944 гг.» (2009; усі – Сімферополь). Здійснює транслітерацію з араб. графіки на кирилицю та лат. графіку. Публікує тексти класиків кримськотатар. літ-ри, зокрема «Эсерлер топламы» («Збірник творів», Акмесджит, 2004) А. Ільмія.

Пр.: Эки асыр арасында (На стику століть). 1995; Медений эснас: 1920–1938 (Процес культурного розвитку). 1997; ХІХ асырнынъ сонъу ве ХХ асырнынъ башында къырымтатар бедий сёзюнинъ эврими (Еволюція кримськотатарського художнього жанру в кінці XIX – на початку XX ст.). 1998; Гаспринскийнинъ джанлы тарихи (Жива історія Гаспринського). 1999; О. Акъчокъракълы (О. Акчокракли). 2005 (усі – Акмесджит).

Літ.: Кандымов Ю. У. Исмаил Асан огълу Керим (Ісмаїл Асан оглу Керім) // ЯД. 1999, 17 квіт.; Салядинов К. У. Эдебият ве бедий сёз сырларыны тарифлемек (Секрети літературно-художнього слова) // Къырым (Крим). 2000, 14 жовт.

А. М. Емірова


Покликання на статтю