Керімов Махмуд Керім Оглу — Енциклопедія Сучасної України

Керімов Махмуд Керім Оглу

КЕРІ́МОВ Махмуд Керім Оглу (Kərimov Mahmud Kərim Oğlu; 18. 10. 1948, Єреван) – азербайджанський фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1989), проф. (2000), акад. НАН Азербайджану (2001), іноз. чл. НАНУ (2009). Закін. Азерб. ун-т (Баку, 1971). У 1984–2001 – дир. Сектору радіац. дослідж. НАН Азербайджану; від 2001 – президент НАН Азербайджану. У галузі фізики перетворювачів молекуляр. інформації вперше дослідив елементарні електронні та молекулярні процеси, які відбуваються у високомолекуляр. системах унаслідок впливу сильних електрич. полів, установив можливості упр. властивостями матеріалів за допомогою електрич. поля та з'ясував механізми запам'ятовування і перетворення інформації макромолекулами. Дослідив механізми та кінетику утворення точк. дефектів у оксид. діелектриках унаслідок впливу випромінювання та електрич. розрідженої плазми, а також перетворення випромінювал. енергії у хімічну в процесах радіац. і каталіт. розкладення води. Запропонував рац. методи отримання водню з води. Унаслідок дослідж. остан. років, присвячених виявленню взаємозв'яку парамагнетизму та електрич. провідності в молекуляр. напівпровідниках, установив спін-магнітні ефекти та надтонку структуру магніторезонанс. провідності.

Пр.: Effect of electric field strength on intensity distribution of electro-stimulated thermoluminescence of polyethylene // Phys. Stat. Sol. (b). 1986. Vol. 94, № 51 (співавт.); Dark electrical conduction in plazma-polymerized acetonitrile // Thin Solid Films. 1991. Vol. 97 (співавт.); ESR studies on heterogeneous processes in irradiated SiO2 (B2O3+H2O) systems // J. Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 1992. Vol. 157, № 2 (співавт.); Электрополевая зависимость магнитного спинового эффекта в фотогенерации носителей заряда в полидиацетилене // ФТТ. 1998. Т. 40, № 9 (співавт.); Спиновый обмен в допированном йодом полидиацетилене // Там само. 1999. Т. 41, № 10; Новая технология создания пьезокомпозитных материалов с высоким пьезоэлектрическим и электромеханическим свойствами // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35, № 4 (співавт.).

Ф. Ґ. Туранли


Покликання на статтю