Керста Розалія Йосипівна — Енциклопедія Сучасної України

Керста Розалія Йосипівна

КЕ́РСТА Розалія Йосипівна (24. 07. 1933, с. Ковпин Ставок Бродів. р-ну, нині Львів. обл. – 24. 06. 1994, Львів) – мовознавець. Канд. філол. н. (1978). Закін. Львів. ун-т (1956). Від 1957 працювала в Ін-ті українознавства НАНУ (Львів): від 1980 – ст. н. с. Наук. дослідження: укр. та слов'ян. ономастика, укр. істор. лексикологія та лексикографія, діалектологія. Брала участь в укладанні «Словника староукраїнської мови ХІV–XV ст.» (К., 1977, т. 1; 1978, т. 2), «Словника української мови ХVI – першої половини ХVII ст.» (К., 1994–99, вип. 1–6).

Пр.: Особові назви, утворені від загальних назв на означення професії, роду заняття (на матеріалі пам'яток української мови XVI ст.) // Пит. історії укр. мови. К., 1970; Українська антропонімія XVI ст. Чоловічі іменування. К., 1984; Описові метрологічні та темпоральні назви у пам'ятках української мови XVI – першої половини XVII ст. // Укр. лексика в істор. та ареал. аспектах. К., 1991; Питання ономастики у науковій спадщині Л. Гумецької // Укр. істор. та діалектна лексика. К., 1995. Вип. 2.

Літ.: Розалія Керста: Бібліогр. покажч. Л., 2005.

Н. В. Хобзей


Покликання на статтю