Кибаленко Опанас Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Кибаленко Опанас Павлович

КИБА́ЛЕНКО Опанас Павлович (06. 01. 1912, с. Олянине, нині Кам'ян. р-ну Черкас. обл. – 09. 10. 1977, Київ) – вчений-агроном. Д-р біол. н. (1969). Закін. Білоцерків. с.-г. ін-т (1935). Працював у радгоспах Казахстану та Киргизстану (1935–49); нач. вироб. відділу Головцукру (1949–53); вченим секр. Відділ. с.-г. (1953–57) та біол. (1956–57) наук АН УРСР; вченим секр. і ст. н. с. (1957–77), водночас консультантом (1974–77) Ін-ту фізіології рослин АН УРСР (Київ). Вивчав фізіол. роль бору та розробляв нові види комплекс. добрив, збагачених ним. Запропонував технологію підвищення врожаю і цукристості коренеплодів цукр. буряків.

Пр.: Комплексные удобрения с микроэлементами и их эффективность на культурах и основных разновидностях почв Лесостепи и Полесья УССР. К., 1971; Влияние микроэлементов на функции органоидов клетки и продуктивность растений. К., 1971; Нагромадження вітамінів групи В під впливом бору // Доп. АН УРСР. 1972. № 12; Значення бору в азотному обміні та синтезі білків у рослин // Там само. 1973. № 5; Бор в жизнедеятельности растений. К., 1973.

К. С. Ткачук


Покликання на статтю