Кабакчі Андрій Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кабакчі Андрій Михайлович

КАБАКЧІ́ Андрій Михайлович (07(20). 01. 1915, м. Оренбург, Росія – 04. 10. 2001, Москва) – фахівець у галузі хімічного і радіаційного захисту. Д-р хім. н. (1962), проф. (1968). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди. Закін. Військ. академію хім. захисту (Москва, 1940). Працював у Гол. військ.-хім. упр. Червоної армії (1944–46); Військ. академії хім. захисту (1946–48); Центр. н.-д. воєнно-тех. ін-ті (1948–49); Центр. НДІ № 12 МО СРСР (1950–62; усі – Москва); Ін-ті фіз. хімії АН УРСР (Київ): 1962–76 – організатор і 1-й зав. відділу радіац. хімії та водночас 1965–66 – заст. дир. з наук. роботи (за сумісн. викладав у Київ. ун-ті); НДІ гігієни (Москва, 1976–81). Наук. праці присвячені радіац. хімії полімерів та хім. дозиметрії іонізуючих випромінювань. Створив рідин. біхроматний дозиметр («дозиметр К.»), а також дозиметри на основі забарвлених і незабарвлених полімер. плівок. Досліджував дію різних видів іонізуючого випромінювання на полімери та гетерогенні системи. Під його кер-вом розроблено та впроваджено у вироб-во технологію радіац.-хім. модифікування полімерів на Бровар. з-ді пластмас (Київ. обл.).

Пр.: Пути развития радиационной химии // УХЖ. 1962. Т. 28, вып. 8; Химическая дозиметрия ионизирующих излучений. К., 1963 (співавт.); Радиационная модификация полимерных материалов. К., 1969 (співавт.); Опытно-промышленный участок радиационного модифицирования полиэтиленовых изделий // Пластмассы. 1972. № 12 (співавт.); Распределение поглощенной дозы гамма-излучения в гетерогенных системах. Сообщение 1. Определение потоков фотонов и электронов // Химия высоких энергий. 1972. Т. 6, № 2 (співавт.); Радиолиз полислоев антрацена на поверхности твердых тел // Там само. 1973. Т. 7, № 6 (співавт.).

А. П. Мелешевич

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
А. П. Мелешевич . Кабакчі Андрій Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=11932 (дата звернення: 19.10.2021)