Кабанов Анатолій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кабанов Анатолій Іванович

КАБА́НОВ Анатолій Іванович (30. 08. 1949, м. Горлівка, нині Донец. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (1999). Закін. Укр. заоч. політех. ін-т (Харків, 1976). У 1970–80 працював на вироб-ві; 1980–90 перебував на парт. роботі; 1990–94 – у Держ. ком-ті України з вугіл. пром-сті (нач. відділу координації галуз. ін-тів); 1994–2000 – у Мін-ві вугіл. пром-сті України (заст. нач. гол. наук.-тех. упр.–нач. відділу координації н.-д. робіт); від 2000 – у Відділ. вугілля, горючих сланців і торфу Академії гірн. наук України (заст. кер. з екон. та фінанс. питань, наук. роботи; усі – Київ); водночас від 2001 – в Ін-ті економіки пром-сті НАНУ (Донецьк; зав. відділу проблем перспектив. розвитку паливно-енергет. комплексу). Наук. дослідження: реформування паливно-енергет. комплексу, вдосконалення фінанс.-екон. механізму його функціонування; інвестиц.-інновац. діяльність у вугіл. галузі.

Пр.: Финансирование и экономическое стимулирование научно-технического развития угольной промышленности Украины: теория и практика. Д., 2002 (співавт.); Проблеми вітчизняної вугільної промисловості у світлі вступу України до Світової організації торгівлі. Д., 2006 (співавт.); Основные положения формирования долгосрочных инновационных программ в угольной отрасли // Управление экономикой переходного периода: Сб. науч. тр. Вып. 1. Д., 2008; Збереження шахтного фонду і проблеми реструктуризації галузі: ретроспектива та перспективи // Екон. вісн. Донбасу. 2009. № 1.

О. М. Щедрін


Покликання на статтю