Кабашников Констянтин Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Кабашников Констянтин Павлович

КАБА́ШНИКОВ Костянтин Павлович (Кабашнікаў Канстанцін Паўлавіч; 24. 07. 1927, м. Гомель, Білорусь) – білоруський фольклорист. Д-р філол. н. (1971), проф. (1980). Закін. Гомел. пед. ін-т (1951). Відтоді працював м. н. с. Ін-ту історії АН Білорус. РСР; від 1957 – в Ін-ті мистецтвознавства, етнографії і фольклору НАН Білорусі (обидва – Мінськ): від 1972 – зав. фонолабораторії, від 1976 – зав. сектору порівнял. вивчення нар. творчості слов’ян, від 1995 – зав. відділу славістики, від 2003 – гол. н. с. Чл. бюро Комісії зі слов’ян. фольклору Міжнар. ком-ту славістів. Досліджує казки, проблеми порівнял. вивчення білорус. нар. творчості у зв’язках із фольклором ін. слов’ян. народів. Співавт. кн. «Сучасны стан беларускай паэтычнай творчасці» (Мінск, 1973), «Сравнительный указатель сюжетов. Восточнославянская сказка» (Ленинград, 1979), «Народная проза» (2002), автор підручників «Нарысы па беларускаму фальклору» (1963), «Беларуская народнапаэтычная творчасць» (1979, співавт.; усі – Мінськ). Вивчав взаємодію білорус., укр. і рос. фольклор. традицій в уснопоет. творчості жителів погранич. з Україною регіону («Сучасний фольклор українсько-білоруського пограниччя» // «Народна творчість та етнографія», 1981, № 4, співавт.). Співпрацював з укр. фольклористами.

Пр.: Беларуская казка ў казачным эпасе славян. 1963; Беларускі фальклор у параўнальным асвятленны: Гістарычны нарыс. 1981; Узаемадзеянне ў сходнеславянскіх фальклорных традыцый на сучасным этапе. 1988; Малыя жанры беларускага фальклору ў славянскім кантэксце. 1998 (усі – Мінськ).

Літ.: Шумада Н. К. П. Кабашников – дослідник слов’янського фольклору // НТЕ. 1997. № 4.

Н. С. Шумада

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Н. С. Шумада . Кабашников Констянтин Павлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=11966 (дата звернення: 19.10.2021)