Кабікін Володимир Євгенович — Енциклопедія Сучасної України

Кабікін Володимир Євгенович

КАБІ́КІН Володимир Євгенович (19. 09. 1933, м. Могильов, Білорусь – 23. 11. 2009, Київ) – фахівець у галузі керування біологічними системами. Д-р біол. н. (1991). Закін. Ленінгр. електротех. ін-т зв’язку (нині С.-Петербург, 1956). Працював у Ризькому телецентрі (1956–61); Н.-д. відділі Ризького ін-ту інж. цивіл.-повітр. флоту (1961–64); Ін-ті кібернетики НАНУ (1964–97): пров. н. с. (1997); від 1997 – пров. н. с. відділу застосування матем. і тех. методів у біології та медицині Міжнар. наук.-навч. центру ЮНЕСКО інформ. технологій та систем НАНУ й Мін-ва освіти і науки України (обидва – Київ). Досліджував ідентифікац. здібності людини-оператора в умовах виникнення непередбачених ситуацій у динам. системах керування; розробляв системи діагностики стану оператив. мислення. Автор розділів у навч. посіб. «Методы математической биологии» (кн. 1, 7, 8, К., 1980–83).

Пр.: Диагностика оперативного мышления. К., 1977; Компьютерное тестирование нравственной компоненты социального статуса здоровья // Мат. 4-ї конф. «Інформ. технології в охороні здоров’я та практич. медицині». К., 2004 (співавт.); Многомерное тестирование как способ системного оценивания здоровья // Сб. 4-й Междунар. научно-практ. конф. Дн., 2006 (співавт.); Системно-иерархическая технология цифрового кодирования чрезвычайных ситуаций // Мат. 15-ї Міжнар. конф. з автоматич. упр. «Автоматика–2008». О., 2008. Т. 1 (співавт.).

А. Б. Котова

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
А. Б. Котова . Кабікін Володимир Євгенович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=11973 (дата звернення: 20.10.2021)