Кабо Рафаїл Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кабо Рафаїл Михайлович

КАБО́ Рафаїл Михайлович (09(21). 03. 1886, м. Бердянськ Таврій. губ., нині Запоріз. обл. – 28. 01. 1957, Москва) – економгеограф. 1901 вступив до РСДРП (згодом приєднався до меншовиків). Брав активну участь у діяльності с.-д. гуртків у Бердянську, Маріуполі, Феодосії, Севастополі, Одесі та ін. містах, за що неодноразово був заарешт. і ув'язнений. 1915–17 слухав лекції у Моск. міському нар. ун-ті. Після Лютн. революції 1917 обраний секр. Моск. ком-ту меншовиків, однак 1920 вийшов із партії. Відтоді – на викладац. роботі у військ. навч. закладах; 1922–24 – у Моск. ін-ті нар. госп-ва; 1924–27 і 1947–48 – у Моск. ун-ті; 1934–53 – у Моск. пед. ін-ті: від 1948 – зав. каф. екон. географії; водночас організував і 1945–52 очолював Комісію географії насел. і міст при Моск. філії Всесоюз. геогр. т-ва. Один із основоположників географії насел. (в 1940-х рр. першим у СРСР почав читати відповід. курс лекцій), у структурі якої виокремлював географію народів (вивчення розподілу насел. за тер., населених пунктів у екон. і культурно-істор. плані, міграції тощо) та географію занять (труд. навичок, сезон. відмінностей у труд. діяльності та ін.). Зробив знач. внесок у становлення істор. географії міст, описав процеси утворення екон. р-нів. Засн. наук. школи географії насел. і населених пунктів (серед учнів – С. Брук, С. Ковальов).

Пр.: Элементы географического изучения населения в СССР // География в школе. 1941. № 3; Природа и человек в их взаимных отношениях как предмет социально-культурной географии // Вопр. географии. Москва, 1947. Сб. 5; Города Западной Сибири. Очерки историко-экономической географии (XVII – первая половина ХІХ вв.). Москва, 1949; Объективные связи между развитием народного хозяйства, размещением отраслей производства и процессом формирования районов // Изв. Всесоюз. геогр. об-ва. Москва, 1956. Т. 88, вып. 1.

Літ.: Ляликов Н. И. Кабо Р. М. // Вопр. географии. Москва, 1959. Сб. 45; Ковалев С. А. Кабо Р. М. // Экон. география в СССР: История и современ. развитие. Москва, 1965; Краснопольский.

О. В. Краснопольський


Покликання на статтю