Кот Сергій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кот Сергій Іванович

КОТ Сергій Іванович (22. 10. 1958,  Київ – 28.03.2022, там само) – історик. Канд. істор. н. (1990). Закін. Київ. пед. ін-т (1980). Відтоді працював в Ін-ті історії України НАНУ (Київ): від 1999 –  кер. Центру дослідж. про­блем повернення та реституції культур. цінностей. Наук. до­слідження: теоретичні і практичні проблеми збереження історико-куль­турної спадщини, історія становлення пам'яткоохоронної спра­ви в Україні, питання повернення та реституції культурних цінно­стей. Розшукав і повернув із РФ частину архіву та меморіальних речей О. Довженка, зокрема його «Ав­топортрет», який вважався втра­ченим; із США – б-ку та частину архіву архітектора й мистецтво­знавця О. Повстенка.

Пр.: Історичне крає­знавство в Укра­їнській РСР. 1989 (спів­авт.); Українські культурні цінності в Росії: Проблеми повернення в контексті історії та права. 1996; Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збе­реження. 1998 (спів­авт.); Эхо войны. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым. 2010 (усі – Київ).

С. В. Кульчицький


Покликання на статтю