Кот Сергій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кот Сергій Іванович

КОТ Сергій Іванович (22. 10. 1958,  Київ) – історик. Канд. істор. н. (1990). Закін. Київ. пед. ін-т (1980). Відтоді працює в Ін-ті історії України НАНУ (Київ): від 1999 –  кер. Центру дослідж. про­блем повернення та реституції культур. цінностей. Наук. до­слідж.: теор. і практичні проблеми збереження історико-куль­тур. спадщини, історія становлення пам’яткоохорон. спра­ви в Україні, питання повернення та реституції культур. цінно­стей. Розшукав і повернув із РФ частину архіву та мемор. речей О. Довженка, зокрема його «Ав­топортрет», який вважався втра­ченим; із США – б-ку та частину архіву архітектора й мистецтво­знавця О. Повстенка.

Пр.: Історичне крає­знавство в Укра­їнській РСР. 1989 (спів­авт.); Українські культурні цінності в Росії: Проблеми повернення в контексті історії та права. 1996; Історико-культурна спадщина України: проблеми дослідження та збе­реження. 1998 (спів­авт.); Эхо войны. Судьба и правовой статус экспонатов передвижной выставки Государственного Русского музея 1941 года в Крыму, находящихся в музеях Автономной Республики Крым. 2010 (усі – Київ).

С. В. Кульчицький

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
С. В. Кульчицький . Кот Сергій Іванович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12 (дата звернення: 17.10.2021)