Кавсан Вадим Мусійович — Енциклопедія Сучасної України

Кавсан Вадим Мусійович

КАВСА́Н Вадим Мусійович (17. 06. 1939, м. Сталіно, нині Донецьк) – фахівець у галузях молекулярної біології і нейрогенетики. Батько Д. Кавсана. Д-р біол. н. (1985), проф. (1990), чл.-кор. НАНУ (1995). Держ. премія СРСР у галузі н. і т. (1979). Закін. Київ. мед. ін-т (1964). Відтоді працював в Ін-ті мікробіології і вірусології АН УРСР; від 1973 – в Ін-ті молекуляр. біології і генетики НАНУ (обидва – Київ): від 1983 – зав. відділу біосинтезу нуклеїн. кислот. Вивчає структуру й еволюцію еукаріотич. генів, процес утворення ретровірусів та їхніх онкогенів; гени, які можуть бути молекулярно-генет. маркерами пухлин головного мозку людини, з метою вдосконалення їхньої діагностики і прогност. оцінки; взаємодію потенцій. молекуляр. маркерів з осн. сигнал. шляхами клітини.

Пр.: The nucleotide sequence of the region of src gene deletion in transformation-defective Rous sarcoma virus adapted to semi-permissive host cells // Nucleis Acids Research. 1989. Vol. 17; The promotor of the salmon insulin-like growth factor I gene is activated by hepatocyte nuclear factor 1 // J. of Biological Chemistry. 1995. Vol. 270; Характеристика генів зі зниженою експресією – потенційних пухлиносупресорних генів // Biopolymers and Cell. 2007. Т. 23; Comparison of microarray and SAGE techniques in gene expression analysis of human glioblastoma // Cytology and Genetics. 2007. Vol. 41; Homology modeling of 3D structure of human chitinase-like protein CHI3L2 protein // Central European J. of Biology. 2010. Vol. 5 (усі – співавт.).

Літ.: 60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Кавсана // Вісн. НАНУ. 1999. № 6.

М. А. Тукало


Покликання на статтю