Каганов Мойсей Ісакович — Енциклопедія Сучасної України

Каганов Мойсей Ісакович

КАГА́НОВ Мойсей Ісакович (04. 06. 1921, м. Лубни, нині Полтав. обл. – 01. 09. 2019, м. Волтем, шт. Массачусетс, США) – фізик. Син І. Каганова. Д-р фіз.-мат. н. (1959). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Харків. ун-т (1949). Учень І. Ліфшиця. Відтоді працював у Харків. фіз.-тех. ін-ті: від 1965 – зав. лаб. електрон. явищ у твердих тілах; за сумісн. 1954–70 – у Харків. ун-ті: від 1960 – проф. каф. статист. фізики і термодинаміки; 1970–94 – ст. н. с. Ін-ту фіз. проблем РАН (Москва); водночас – проф. каф. квант. теорії Моск. ун-ту. Наук. дослідження: фізика твердого тіла, теорія феро- і антиферомагнетизму, електронна теорія металів. Встановив зв'язок компонент тензора електроопору металів у магніт. полі зі структурою електрон. енергет. спектра металів (співавт.). Автор наук.-популяр. книг «Электроны, фононы, магноны» (1979; 2008), «Квазичастицы: Идеи и принципы квантовой физики твердого тела» (1989; спільно з І. Ліфшицем; усі – Москва). 1994 виїхав до США.

Пр.: Электронная теория металлов. Москва, 1971; Природа магнетизма. Москва, 1982; Введение в квантовую теорию твердого тела. Москва, 1987; К теории скин-эффекта: учет приходного члена в интеграле столкновений // ФНТ. 1997. Т. 23, № 1; К теории гальвано-магнитных явлений в поликристаллических металлах // Там само. 2005. Т. 31, № 3/4; Абстракция в математике и физике. Москва, 2005 (усі – співавт.).

Літ.: Ермолаев А. М., Ульянов В. В. Моисей Исаакович Каганов. Х., 2001.

В. В. Софроній


Покликання на статтю