Каганович Елла Борисівна — Енциклопедія Сучасної України

Каганович Елла Борисівна

КАГАНО́ВИЧ Елла Борисівна (12. 06. 1938, Київ) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1988), проф. (2007). Закін. Київ. політех. ін-т (1961). Відтоді працює в Ін-ті фізики напівпровідників НАНУ (Київ): від 1988 – пров. н. с., від 2005 – гол. н. с. Наук. дослідження: фотоелектричні явища у плівках широкозон. напівпровідників сполук AIIBVI, фотоприймал. структури оптоелектроніки та пристрої оброблення оптич. інформації; лазерні методи формування квант. точок кремнію та германію з екситон. фотолюмінесценцією; плазмонні наноматеріали на основі нанокомпозит. плівок оксидів з наночастками благород. металів і багатошар. планар. наноструктур для цілей оптоелектроніки й сенсорики.

Пр.: Фотопотенциометры и функциональные фоторезисторы. Москва, 1978; Research of radiative recombination center formation in photoconductive CdS and CdSe films // Thin Solid Films. 1988. Vol. 162; Фотолюминесценция германиевых квантовых точек, сформированных импульсным лазерным осаждением // ФТП. 2007. Т. 41, № 2; Exciton states and photoluminescence in Ge quantum dots // Nanotechnology. 2007. Vol. 18, № 29; Поляризаційно-модуляційна спектроскопія поверхневого плазмонного резонансу в наноструктурах золота, отриманих методом імпульсного лазерного осадження // УФЖ. 2009. Т. 54, № 6 (усі – співавт.).

В. М. Томашик


Покликання на статтю