Кагановська Олена Марківна — Енциклопедія Сучасної України

Кагановська Олена Марківна

КАГАНО́ВСЬКА Олена Марківна (24. 04. 1961, Київ) – мовознавець. Д-р філол. н. (2004), проф. (2005). Закін. Київ. пед. ін-т іноз. мов (1983). Учителювала. Від 1992 – у Київ. лінгвіст. ун-ті: від 2003 – зав. каф. франц., від 2011 – роман. філології. Наук. дослідження: когніт. поетика, лінгвопоетика, наратологія.

Пр.: Текстові концепти художньої прози (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя). К., 2003; Концептотвірна функція дейксису у формуванні семантичного простору художнього твору // Мова. Людина. Світ: До 70-річчя проф. М. Кочергана: Зб. наук. ст. К., 2006; Текстові концепти художньої прози: лінгвопоетична парадигма // Наук. вісн. Чернів. ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. 332. Роман. філологія. Чц., 2007.

А. П. Строїло


Покликання на статтю