Каданер Лев Ілліч — Енциклопедія Сучасної України

Каданер Лев Ілліч

КАДА́НЕР Лев Ілліч (07. 06. 1913, Харків – 25. 09. 1991, там само) – хімік, металознавець. Д-р тех. н. (1961), проф. (1962). Засл. діяч н. і т. УРСР (1989). Закін. Харків. хім.-технол. ін-т (1937). Відтоді працював на вироб-ві у Харкові, 1941–46 – у м. Дзержинськ Горьков. (нині Нижньогород.) обл. (РФ). 1946–58 – зав. каф. хімії Харків. ін-ту рад. торгівлі; 1958–91 – у Харків. пед. ін-ті: зав. (1963–82), проф. (від 1982) каф. хімії; водночас від 1960 викладав у Харків. ін-ті механізації і електрифікації с. госп-ва. Наук. дослідж. присвяч. питанням тех. електрохімії. Зокрема, 1959 при Пед. ін-ті К. заснував галуз. н.-д. лаб., де вивчали розподіл струму і металу при отриманні катод. покриттів, фіз. і матем. моделювання електрохім. систем, електрохім. розчинення і осадження металів платинової групи та їхніх сплавів, корозійну стійкість гальваніч. покриттів. Сформулював нові критерії оцінки розсіювал. здатності електролітів, розробив наближений аналіт. метод розрахунку розподілу струму на електродах з урахуванням неліній. поляризації. Запропонував метод прямого розчинення металів платинової групи у розчинах кислот при пропусканні змін. струму; а також низку критеріїв рівномірності розподілу струму і металу, які забезпечують оптимал. умови формування покриттів із заданими властивостями. Під його кер-вом у галузі гальванотехніки платинових металів розроблено принципово нові технології формування покриттів цих металів і сплавів на їхній основі.

Пр.: Защитные пленки на металлах. Х., 1956; Электрические поля в электролизерах. Х., 1959; Равномерность гальванических покрытий. Х., 1960; Гальваностегия. К., 1964; Электроосаждение благородных и редких металлов. К., 1968; Справочник по гальваностегии. К., 1976; Фізична і колоїдна хімія. К., 1983.

Літ.: Слюсарська Т. В. Педагогічна спадщина та наукова діяльність Л. І. Каданера // Мат. міжнар. наук.-практ. конф. «Методика викладання природничих дисциплін у вищій і середній школі». XVII Каришинські читання. П., 2010.

Т. В. Слюсарська


Покликання на статтю