Кадець Володимир Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Кадець Володимир Михайлович

КА́ДЕЦЬ Володимир Михайлович (15. 11. 1960, Харків) – математик. Син М. Кадця. Канд. фіз.-мат. н. (1985), д-р габіліт. (Варшав. ун-т, 1993). Держ. премія України в галузі н. і т. (2005). Закін. Харків. ун-т (1982). Працював у Харків. інж.-буд. ін-ті (1985–90); від 1990 – доц. каф. теорії функцій та функціон. аналізу Харків. ун-ту. Наук. дослідж. присвяч. питанням функціон. аналізу. Розробив теорію банах. просторів з властивістю Дауґавета і просторів, чисел. індекс яких дорівнює одиниці (співавт.), цикл теорем про існування вимір. селекторів та інтегрування багатознач. функцій (співавт.).

Пр.: Об одной проблеме С. Банаха (проблема 106 Шотландской книги) // Функцион. анализ и его приложения. 1986. Т. 20, № 4; Series in Banach Spaces. Conditional and Unconditional Convergence. Basel; Boston; Berlin, 1997 (співавт.); Banach spaces with the Daugavet property // Transactions of the American Mathematical Society. 2000. № 352 (співавт.); Курс функционального анализа. Х., 2006; Measurability and selections of multi-functions in Banach spaces // J. Convex Analysis. 2010. № 1 (співавт.).

Ю. Ю. Полякова


Покликання на статтю