Кадець Михайло Йосипович — Енциклопедія Сучасної України

Кадець Михайло Йосипович

КА́ДЕЦЬ Михайло Йосипович (30. 11. 1923, Київ – 07. 03. 2011, Харків) – математик. Батько В. Кадця. Д-р фіз.-мат. н. (1963), проф. (1964). Засл. діяч н. і т. України (1991). Держ. премія України в галузі н. і т. (2005). Учасник 2-ї світ. війни. Закін. Харків. ун-т (1950). Працював у Макіїв. НДІ Мін-ва вугілля СРСР (Донец. обл., 1950–57); Харків. автошлях. ін-ті (1957–60) та Вищому авіац. уч-щі (1960–65); у Харків. академії міського госп-ва (1965–2011): зав., від 1992 – проф. каф. вищої математики. Наук. дослідж. присвяч. питанням теорії функцій та функціон. аналізу, зокрема вивченню топол. і геом. властивостей просторів Банаха. Довів гомеоморфність усіх саперабел. нескінченновимір. банах. просторів, знайшов асимптотично точну оцінку проекц. сталих скінченновимір. нормов. просторів (співавт.).

Пр.: О минимальных системах и квазидополнениях в пространстве Банаха // Докл. АН СССР. 1962. Т. 145, № 2 (співавт.); Базисные последовательности, биортогональные системы и нормирующие множества в пространствах Банаха и Фреше // Studia Mathematica. 1965. Vol. 25, № 3 (співавт.); Доказательство топологической эквивалентности всех сепарабельных бесконечномерных пространств Банаха // Функц. анализ и его приложения. 1967. Т. 1, № 1; Переставления рядов в пространствах Банаха. Тарту, 1988 (співавт.); Series in Banach Spaces: Conditional and Unconditional Convergence. Basel; Boston; Berlin, 1997 (співавт.).

Ю. Ю. Полякова


Покликання на статтю