Кадлубовський Арсеній Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Кадлубовський Арсеній Петрович

КАДЛУБО́ВСЬКИЙ Арсеній Петрович (02(14). 03. 1867, Москва – 23. 11. 1921, с-ще Куюк-Тюбе побл. Стамбула) – літературознавець, історик російської літератури. Закін. Ніжин. істор.-філол. ін-т (нині Черніг. обл., 1888). Відтоді викладав рос. мову у харків. г-зіях. 1890–99 – наставник студентів Ніжин. істор.-філол. ін-ту. 1899–1916 – у Харків. ун-ті: приват-доцент, проф. каф. рос. мови та словесності. Вивчав давню рос. літ-ру, а також творчість О. Грибоєдова, О. Пушкіна, М. Гоголя, Л. Толстого. 1916–17 – проф., декан істор.-філол. ф-ту, зав. фундам. б-ки Перм. ун-ту (Росія); водночас очолював етногр. відділ Перм. наук.-пром. музею (описав рукописи, що належали Перм. духов. семінарії). Навесні 1917 брав участь у наук. експедиції з вивчення Уралу та Прикам. краю. 1919–20 – в. о. проф. каф. історії та рос. літ-ри Таврій. ун-ту (Сімферополь). Емігрував.

Пр.: Несколько словъ о значеніи А. С. Грибоедова в развитіи русской поэзіи // Сб. истор.-филол. об-ва при Ин-тѣ князя Безбородко в Нѣжинѣ. К., 1896. Т. 1, отд. 2; Гуманные мотивы въ творчествѣ Пушкина. Нѣжинъ, 1899; Очерки по исторіи древне-русской литературы житій святыхъ. Вып. 1–5. Варшава, 1902; Объ источникахъ Ломоносовскаго ученія о трехъ стиляхъ. Х., 1905; Къ вопросу о вліяніи Вольтера на Пушкина // Пушкинъ и его современники. С.-Петербургъ, 1907. Вып. 5; «Сорена и Замиръ» Николева и трагедіи Вольтера // Изв. Отдѣл. рус. языка и словесности. 1907. Т. 12, кн. 1; Гоголь въ его отношеніяхъ къ старинной малорусской литературѣ // Сб. истор.-филол. об-ва при Ин-тѣ князя Безбородко. Нѣжинъ, 1911. Т. 7, отд. 2; Художникъ и моралистъ въ Л. Н. Толстомъ. Х., 1911; Пушкинъ – певецъ красоты // А. С. Пушкинъ: Его жизнь и сочиненія. Москва, 1912; Галицко-русский вариантъ сказанія о крестникѣ. Х., 1914; Къ исторіи русскихъ духовныхъ стиховъ о преподобныхъ Варлаамѣ и Иоасафѣ. Варшава, 1915.

Літ.: Историко-филологический факультетъ Харьковскаго университета за первые сто лѣтъ его существованія (1805–1905). Х., 1908; Профессора Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. К., 2007.

Ю. Ю. Полякова


Покликання на статтю