Кадук Борис Григорович — Енциклопедія Сучасної України

Кадук Борис Григорович

КАДУ́К Борис Григорович (14. 05. 1934, Полтава) – фахівець у галузі радіоелектронних технологій. Д-р тех. н. (1986), проф. (1993). Закін. Київ. ун-т (1956). Працював нач. н.-д. відділу НВО ім. С. Корольова (1956–67); ст. н. с. Ін-ту гідромеханіки АН УРСР (1967–69); зав. відділу автоматизації ВНДІ аналіт. приладобудування (1969–78; усі – Київ); зав. відділу АСК технол. процесами Київ. ін-ту автоматики (1978–93); гол. н. с. Нац. н.-д. центру оборон. технологій і воєн. безпеки України (1993–2008); водночас радником Нац. агентства мор. дослідж. і технологій при КМ України (1993–97); вченим секр. (1997–99), від 2011 – зав. відділу фізики екосистем Ін-ту приклад. проблем фізики і біофізики НАНУ; гол. н. с. Центру воєнно-стратег. дослідж. Нац. академії оборони України (2008); зав. каф. автоматизації та комп'ютерно-інтегров. технології Академії муніцип. упр. (2009–10; усі – Київ). Розробляє вимірюв. та спец. радіоелектронну техніку, газоаналіт. системи й прилади, АСК технол. процесами, інформ.-вимірюв. системи, технології подвій. призначення.

Пр.: Преобразователи временного масштаба. Москва, 1972; Газоаналитические приборы и системы. Москва, 1983; Справочник по автоматизации в горнодобывающей промышленности. К., 1993; Науково-технологічні засади та перспективи застосування нових методів оцінки психофізіологічного стану людини-оператора // Зб. наук. пр. Нац. н.-д. центру оборон. технологій і воєн. безпеки України. 2002. Вип. 12; Методологія вдосконалення вимірювань // Наук. вісн. Академії муніцип. упр. 2010. Вип. 1 (усі – співавт.).

А. Г. Місюра


Покликання на статтю