Каждан Олександр Петрович — Енциклопедія Сучасної України

Каждан Олександр Петрович

КАЖДА́Н Олександр Петрович (Каждан Александр Петрович; 03. 09. 1922, Москва – 29. 05. 1997, Вашинґтон) – російський візантиніст. Д-р істор. н. (1961). Закін. Башкир. пед. ін-т (Уфа, 1942). Працював у Іванов. (1947–49), Тульс. (1949–52) і Великолуц. (1953–55) пед. ін-тах (усі – РФ). Зазнав переслідувань під час ідеол. кампанії боротьби з т. зв. космополітами. Від 1956 – н. с. сектору візантиністики Ін-ту заг. історії АН СРСР (Москва). Чл. редколегії ж. «Византийский временник». Брав участь у написанні 3-том. «Истории Византии» (Москва, 1967). Вперше у рад. історіографії розглянув християн. основи візант. цивілізації. У 1978 емігрував до Європи (читав лекції у Віден. та ін. ун-тах), 1979 переїхав до США. Відтоді – н. с. візантинознав. центру «Думбартон Оукс» при Гарвард. ун-ті. Досліджував становлення візант. родової аристократії у 11–12 ст., соц.-екон. проблеми візант. історії; розробив соц. концепцію політ. історії Візантії 11 ст. Ред. і осн. автор фундаментал. 3-том. «The Oxford Dictionary of Byzantium» («Оксфордського словника із візантинознавства», Нью-Йорк, 1991).

Пр.: Очерки истории Византии и южных славян. Москва, 1958; С.-Петербург, 1998 (співавт.); Деревня и город в Византии (ІХ–Х вв.): Очерки по истории византийского феодализма. Москва, 1960; Византийская культура (Х–ХІІ вв.). Москва, 1968; С.-Петербург, 1997; 2000 (нім. мовою – Берлін, 1976); Социальный состав господствующего класса Византии ХІ–ХІІ вв. Москва, 1974 (італ. мовою – Палермо, 1997); История византийской литературы (650–850 гг.). С.-Петербург, 2002.

Т. М. Лебединська


Покликання на статтю