Казаков Анатолій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Казаков Анатолій Іванович

КАЗАКО́В Анатолій Іванович (19. 05. 1946, Одеса) – фахівець у галузі електронної техніки. Д-р тех. н. (1993), проф. (1996). Закін. Одес. політех. ін-т (1968), де й працює (з перервою) від 1969 (нині ун-т): 1992–98 – проф. каф. мікроелектроніки, 1998–2004 – проф. каф. електрон. засобів та інформ. комп'ютер. технологій, від 2004 – зав. каф. інформ. технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях. 1975–80 – ст. н. с. галузевої лаб. фіз. основ електрон. техніки Мін-ва електрон. пром-сті СРСР при Одес. ун-ті. Наук. дослідження: технології епітаксії германію та гетероепітаксії арсеніду галію на кремнії з метал. розчинів; моделювання термодинам. сталості багатокомпонент. напівпровідних твердих розчинів і технол. процесів вироб-ва інтеграл. мікросхем.

Пр.: Теоретичне дослідження процесу епітаксії // УФЖ. 1972. Т. 17, № 9; Расчет фазовых равновесий в многокомпонентных системах. Москва, 1987; Liquid phase epitaxy of GaAs on Si substrates // Crystal Reseach and Technology. 1988. Vol. 23, № 10; Stability analysis of quaternary alloys including the lattice mismatch strain energy // J. Crystal Growth. 1992. Vol. 125; Компьютерное моделирование явлений самоорганизации в твердых растворах In1-xGaxAs1-yPy // Тp. Одес. политех. ун-та. 2003. Вып. 1(19); Компьютерное моделирование термодинамической стабильности четырехкомпонентных негомогенных твердых растворов на основе соединений А2В6 // Там само. 2008. Вып. 1(29); Компьютерное моделирование спинодального упорядочения в нестабильных твердых растворах на основе соединений типа A3B5 // Там само. 2010. Вып.1(33) (усі – співавт.).

В. А. Завадський


Покликання на статтю