Кочерга Борис Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кочерга Борис Миколайович

КОЧЕРГА́ Борис Миколайович (13. 03. 1948, м. Шостка Сум. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1991), проф. (1992). Закін. Крим. пед. ін-т (Сім­ферополь, 1970). Відтоді учите­лював, працював у Сімфероп. райвиконкомі Крим. обл.; 1984–96 – зав. каф. історії та філософії Крим. індустр.-пед. ін-ту (Сімферополь); водночас від 1992 – проф. каф. культурології та істо­рії Мелітоп. пед. ін-ту (Запоріз. обл.); від 1997 – нач. каф. соц.-екон. дисциплін Крим. ф-ту Хар­ків. ун-ту внутр. справ (Сімферо­поль). 1998 виїхав до США. Наук. дослідження: проблеми соц. філосо­фії, історія укр. громад. думки.

Пр.: Використання української духовної спадщини у викладанні су­спіль­но-гуманітарних дисциплін: Навч.-ме­тод. посіб. Мелітополь, 1994; Тоталитократия. Мелитополь, 1995; Народи Північного Приазов'я (етнічний склад та особливості побутової культури): Навч. посіб. З., 1997 (спів­авт.); Антропология как повод // Джерела укр. гуманітар. дум­ки. К.; Москва; Мелітополь, 2002.

Л. В. Афанасьєва


Покликання на статтю