Казанський Михайло Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Казанський Михайло Федорович

КАЗА́НСЬКИЙ Михайло Федорович (08(21). 11. 1905, Чернігів – 04. 09. 1994, Київ) – фізик. Д-р тех. н. (1961), проф. (1962). Закін. Київ. ін-т нар. госп-ва (1929). Відтоді викладав у ВНЗах; 1957–83 – зав. каф. фізики Київ. технол. ін-ту легкої пром-сті. Наук. дослідж. у галузі кінет. фізики.

Пр.: Применение метода гаммаскопии для исследования кинетики движения влаги в каппилярно пористом теле // ШЖ. 1958. Т. 1, № 2 (співавт.); Исследование нестационарного гидротермического поля макропористого тела с помощью метода гаммаскопии // Там само. 1960. Т. 3, № 10 (співавт.); Анализ форм связи и состояния влаги, поглощенной дисперсным телом, с помощью кинетических кривых сушки // Докл. АН СССР. 1960. № 5; Применение тепломассообменных методов для исследования кинетики формирования паровой структуры цементного камня при твердении и связи с ним влаги // Проблема тепло- и массопереноса. Москва, 1970 (співавт.).

С. О. Плахотнюк

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
С. О. Плахотнюк . Казанський Михайло Федорович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12173 (дата звернення: 06.08.2021)