Казанський Олександр Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Казанський Олександр Павлович

КАЗА́НСЬКИЙ Олександр Павлович (1859, Москва – ?, там само) – філософ. Закін. істор.-філол. ф-т Моск. ун-ту зі ступ. канд. (1881), залишений 1883 для підготовки до професор. звання на каф. філософії. 1885 склав іспит на ступ. магістра філософії. Працював у Новорос. ун-ті в Одесі: від 1886 – приват-доц., від 1912 – засл. проф. каф. філософії; 1914–18 – приват-доц. каф. філософії Моск. ун-ту. Читав курси давньогрец. і середньовіч. філософії, філософії Нового часу, логіки, психології; проводив практ. заняття з вивчення в оригіналі творів Платона й Аристотеля.

Пр.: Учение Аристотеля о значении опыта при познании // Зап. Император. Новорос. ун-та. О., 1891. Т. 55; Философия Ч. Гамильтона: Очерк по истории англ. философии Нового времени // Там само. 1908. Т. 3; Средневековая философия: Лекции, читанные в 1902–09 гг. О., 1909.

Літ.: Професори Одеського (Новоросійського) університету: Біографічний словник: У 4 т. 2-е вид., О., 2005.

Л. М. Сумарокова


Покликання на статтю