Казантипський природний заповідник — Енциклопедія Сучасної України

Казантипський природний заповідник

КАЗАНТИ́ПСЬКИЙ ПРИРО́ДНИЙ ЗАПОВІ́ДНИК Знаходиться у Ленін. р-ні АР Крим. Створ. 1998. Пл. 450,1 га, з яких 394,1 га суходолу, 56 га акваторії Азов. моря. Підпорядк. Мін-ву охорони навколиш. природ. середовища України. Наук. куратором є Нац. наук. центр «Нікіт. ботан. сад» НААНУ. Розташ. на пн.-зх. узбережжі Керчен. п-ва, на мисі Казантип. На Пн., Сх., Зх. омивається водами Азов. моря, лише на пд. з'єднується із сушею вузьким піщаним перешийком. За фіз.-геогр. районуванням тер. заповідника входить до Крим. степ. краю Пд.-степ. підзони Степ. зони, за геоботан. – до Керчен. округу Приазов.-Чорномор. підпровінції Причорномор. (Понтич.) степ. провінції Європ.-Азіат. степ. області. На тер. К. п. з. – еліптична гряда, складена моховатк. вапняками, яка у бага-тьох місцях переривається балками, хаот. нагромадженнями каміння, зсув. цирками, карст. вирвами. Узбережжя мису розчленоване урвищами, бухтами, невеликими пляжами з дюнами, які плавно переходять у степ. У заповіднику охороняються цілинні ділянки ковилових петрофіт. і лучних степів з чагарниками, галофітні фітоценози прибереж. смуги та зарості морських трав. Ценотична різноманітність представлена здебільшого асоціаціями степ. формацій, низка яких занес. до Зеленої книги України. Флора нараховує 627 видів судин. рослин, з них 63 рідкісні. Рослинність К. п. з. вирізняється великою кількістю ксерофіт., ксеромезофіт. видів (60 %), ефемероїдів (10 %). До Червоної книги України занесено 61 вид флори (холодок Палласа, пізньоцвіт анкарський, зозулинець розмальований, мачок жовтий, шафран Палласа, тюльпани Шренка та змієлистий, 4 види ковили, 5 видів катрана) та 31 – фауни (мізида зубчаста, ксилокопа фіолетова, дибка степова, аскалаф строкатий, бражник мертва голова, бичок-пуголовок зірчастий, полоз жовточеревий, огар, шпак рожевий, журавель сте-повий, тхір степовий та ін.). До Міжнар. червоних списків увійшли 17 видів рослин та 38 тварин.

Н. А. Литвинюк


Покликання на статтю