Казарінов Геннадій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Казарінов Геннадій Миколайович

КАЗА́РІНОВ Геннадій Миколайович (22. 12. 1868(03. 01. 1869), м. Кронштадт, нині Ленінгр. обл. – лютий 1917, Одеса) – бактеріолог. Д-р медицини (1899). Учасник 1-ї світ. війни. Закін. Військ.-мед. академію у С.-Петербурзі (1895). Відтоді перебував на військ.-мед. службі. Від 1898 працював в Одес. військ. шпиталі: від 1902 – зав. хім.-гігієн. і бактеріол. лаб.; від 1911 – приват-доц. каф. заг. патології Новорос. ун-ту в Одесі. Досліджував проблеми бактеріології та патол. анатомії.

Пр.: Анатомические данные glandulae thymus. Из патологоанатомического кабинета Одесской городской больницы и лаборатории Одесского военного госпиталя. С.-Петербург, 1899; Eberth'овские палочки в брюшнотифозных розеолах // Рус. врач. 1903. № 22; Палочка Schig'a, как возбудитель кровяного поноса. (Экспериментальное исследование) // Там само. № 41; Новый способ серодиагностики брюшного тифа M. Ficker'a // Там само. № 51.

ДА: Держ. арх. Одес. обл. Ф. 45, оп. 4, спр. 1318; оп. 18, спр. 412; Рос. гос. военно-истор. арх. Ф. 316, оп. 65, д. 752.

К. К. Васильєв


Покликання на статтю