Казачков Іван Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Казачков Іван Васильович

КАЗАЧКО́В Іван Васильович (20. 06. 1954, смт Димитрове Олександрій. міськради Кіровогр. обл.) – фахівець у галузі гідродинаміки. Д-р тех. н. (1991). Закін. Київ. ун-т (1976). Працював в Ін-тах кібернетики (1976–83), тех. теплофізики (1983–85) АН УРСР, електродинаміки НАНУ (1985–95): від 1989 – пров. н. с.; нач. відділу Держ. наук.-тех. центру ядер. та радіац. безпеки (1995–2004; усі – Київ); водночас 1995–2000 – проф. каф. кібернетики Київ. ін-ту сухопут. військ; 2004–09 – проф. каф. АЕС Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т». Від 2009 очолює каф. приклад. математики та інформатики Ніжин. ун-ту (Черніг. обл.) та каф. теплоенергетики Держ. академії житлово-комунал. госп-ва (Київ). Від 1998 читає лекції у Королів. технол. ун-ті (Стокгольм): від 2008 – афілійов. проф. Наук. дослідження: теплогідравлічні процеси у багатофаз. системах; параметр. контроль процесів у суціл. середовищах. Запропонував теорію параметр. керування розпадом плівк. течій; технологію створення плівк. грануляторів металів; моделі гідродинам. процесів у пасив. системах захисту АЕС від тяжких аварій.

Пр.: Капиллярные МГД-течения со свободными границами. К., 1988 (співавт.); Numerical Continuum Mechanics: Lecture notes. Stockholm, 2002 (співавт.); Analysis of annual two-phase flow dynamics under heat transfer conditions // J. Enhanced Heat Transfer. 2005. Vol. 12, № 1 (співавт.); Parametric excitation and suppression of oscillations at the interfaces of continua // Recent Advances in Continuum Mechanics: Proceedings of 4th IASME/WSEAS Intern. Conf. on Continuum Mechanics. Cambridge, 2009.

Ю. І. Шмаков

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
Ю. І. Шмаков . Казачков Іван Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12208 (дата звернення: 12.05.2021)