Казимир Володимир Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Казимир Володимир Вікторович

КАЗИМИ́Р Володимир Вікторович (28. 10. 1953, Чернігів) – фахівець у галузях інформатики, обчислювальної техніки та автоматизації. Д-р тех. н. (2006), проф. (2008). Держ. премія України в галузі н. і т. (2006). Закін. ф-т ЕОМ Вищого військ.-мор. уч-ща (м. Петродворець Ленінгр. обл., 1976). Відтоді служив на Тихоокеан. флоті ВМФ СРСР. 1991–92 – викл. Каспій. вищого військ.-мор. уч-ща (Баку); 1992–2000 – доц. каф. інформ. та комп’ютер. систем, від 2010 – проректор з наук. роботи Черніг. технол. ун-ту; 2003–10 – в Ін-ті проблем матем. машин та систем НАНУ (Київ): від 2007 – кер. відділ. № 1. Водночас 2006–10 – проф. Нац. авіац. ун-ту (Київ). Наук. дослідж. присвяч. методам моделювання та упр. складними системами. Обґрунтував принцип упр. установками електронно-променевого зварювання на основі вбудов. комп’ютер. моделей; розробив теорію керуючих Е-мереж та різновид темпорал. логіки – інтервал. логіку дерева обчислень.

Пр.: Application of java-technologies for simulation in the Web // Lecture Notes in Informatics Proceedings. Series of the German Informatics Society. 2001. Vol. P-2 (співавт.); Верификация реактивных систем с помощью формул темпоральной логики на Е-сетевых моделях // Матем. машини і системи. 2002. № 1; Моделирование синтетического окружения для реактивных систем // Матем. моделювання. 2003. № 2(10); Модельно-ориентированное управление как стратегия функционирования интеллектуальных производственных систем // Матем. машини і системи. 2004. № 4 (співавт.); Модельно-ориентированное управление установками электронно-лучевой сварки при производстве конструкций авиадвигателей // Авиационно-космичес. техника и технология. 2006. № 3 (співавт.); Об’єктно-орієнтоване програмування. К., 2008.

С. М. Шкарлет

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
С. М. Шкарлет . Казимир Володимир Вікторович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=12216 (дата звернення: 12.05.2021)