Казимирчак-Полонська Олена Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Казимирчак-Полонська Олена Іванівна

КАЗИМИ́РЧАК-ПОЛО́НСЬКА Олена Іванівна (08(21). 11. 1902, с. Селець, нині Володимир-Волин. р-ну Волин. обл. – 30. 08. 1992, С.-Петербург) – астроном. Д-р фіз.-мат. н. (1969). Премія ім. Ф. Бредихіна АН СРСР (1968). Закін. Львів. ун-т (1927), де й працювала від 1928 (з перервою): від 1940 – ст. н. с. Астрон. ін-ту при Ун-ті. 1932–34 – асист. Астрон. обсерваторії Варшав. ун-ту (здобула ступ. д-ра філософії 1934). У 1945–48 – ст. викл. астрономії та математики Херсон., 1953–56 – доц. каф. фізики Одес. пед. ін-тів. 1948–50 і від 1956 – ст. н. с. Ін-ту теор. астрономії АН СРСР (Ленінград, нині С.-Петербург). Досліджувала рух малих тіл у Соняч. системі. Авторка праці про 200-літню історію вивчення рухів комет та їхнє зближення з Юпітером («Труды Института теоретической астрономии», 1961, вып. 7). Розробила метод чисел. інтегрування диференціал. рівнянь руху малого тіла зі змінним кроком (з урахуванням усіх планетар. збурень і негравітац. ефектів); довела, що зближення комет із Юпітером і Сатурном підпорядков. закономірностям; запропонувала чисел. теорію багатоступеневого захоплення комет зовн. планетами на великих часових проміжках. Малу планету № 2006, відкриту крим. астрономами 1955, названо 1978 ім'ям «Полонська». 1987 К.-П. прийняла чернечий постриг, присвятивши себе популяризації ідей протоієрея С. Булгакова. Вийшла її автобіогр. кн. «О действии благодати Божией в современном мире (записки православного миссионера)» (Париж, 1990; С.-Петербург, 1998; Москва, 2002).

Пр.: Основные задачи исследования сближения комет с большими планетами // Тр. Ин-та теор. астрономии. 1961. Вып. 7; Исследование возмущенного движения метеорного роя Леонид // АЖ. 1967. Т. 44, № 3 (співавт.); Захват комет Юпитером и некоторые закономерности в вековой эволюции кометных орбит // Астрометрия и небес. механика. 1978. Вып. 7; Численная теория движения кометы Вольфа на интервале 1884–1984 гг. // Тр. Ин-та теор. астрономии. 1982. Вып. 18.

Літ.: Кривченя Є. Людина – планета // Новий день. 1995, 11 листоп.; Корсунь А. Ім'я земне і небесне // Вісн. НАНУ. 2002. № 11; Астрономы.

А. О. Корсунь


Покликання на статтю