Каїра Зоя Степанівна — Енциклопедія Сучасної України

Каїра Зоя Степанівна

КАЇ́РА Зоя Степанівна (01. 01. 1946, м. Костянтинівка Сталін., нині Донец. обл.) – економіст. Д-р екон. н. (2009), проф. (2010). Закін. Донец. політех. ін-т (1970). Працювала у Донец. н.-д. вугіл. ін-ті (1979–94); від 1994 – у Донец. ун-ті упр.: від 2007 – проф. каф. інновац. менеджменту та упр. проектами. Наук. дослідження: закономірності процесу упр. інновац. логіст. стратегіями підприємництва в Україні, наук.-метод. засади конкурент. кооперації підпр-в, обґрунтування організац.-екон. механізму упр. стратег. альянсами у малому бізнесі.

Пр.: Основи логістики: Навч. посіб. 2003 (співавт.); Стратегии управления бизнесом. 2005; Логістичні стратегії діяльності підприємств. 2007; Аутсорсинг в системе государственного управления логистикой дорожной отрасли // Упр. інновац. проектами та об'єктами інтелектуал. власності: Зб. наук. пр. 2010. Т. 11, вип. 148 (усі – Донецьк).

Г. Л. Майдуков


Покликання на статтю