Інформатики Федерація Українська — Енциклопедія Сучасної України

Інформатики Федерація Українська

ІНФОРМА́ТИКИ Федерація Українська – всеукраїнська громадська організація. Засн. 1991 як Укр. федерація з інформатики та систем. аналізу з ініціативи В. Михалевича (1-й президент) з метою популяризації інформ. технологій в Україні. Від 2003 – сучасна назва. Серед завдань І. ф. У. – сприяння передовим технологіям відповід. політ. планування й законодавства, новим інформ. технологіям навч., розробленню норм і стандартів у сфері інформатики; створення інформ. автоматиз. банку даних наук.-тех. та ін. інформації з питань діяльності Федерації; систем. аналіз та інформ. забезпечення процесів соц.-екон. трансформації в Україні; розвиток Концепції інформатизації сусп-ва. Чл. І. ф. У. брали активну участь у розробленні уряд. програми інформатизації (1998), законодав. актів, що регулюють питання зберігання і захисту інформації, використання інформ. технологій. Президент від 2003 – І. Сергієнко.

О. В. Палагін


Покликання на статтю