Іншин Микола Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Іншин Микола Іванович

І́НШИН Микола Іванович (08. 12. 1968, c. Вільне Великописарів. р-ну Сум. обл.) – правознавець. Д-р юрид. н. (2006), акад. НАПрНУ (2016). Закін. Ун-т внутр. справ (1995), де й працював (нині Харків. ун-т внутр. справ): 2006–09 – нач. н.-д. лаб. із проблем кадрового забезпечення органів внутр. справ; від 2009 – нач. відділу моніторингу наук. забезпечення діяльності органів та підрозділів внутр. справ Держ. НДІ МВС України (Київ). Досліджує проблеми труд. права і права соц. забезпечення.

Пр.: Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України: Наук.-практ. посіб. Х., 2003 (співавт.); Правове регулювання службово-трудових відносин в Україні. Х., 2004; Охорона праці: Європейські і міжнародні стандарти та законодавство України (порівняльний аналіз): Наук.-практ. посіб. Х.; К., 2006 (співавт.); Митний кодекс: Наук.-практ. коментар. К., 2008 (співавт.).

С. М. Прилипко


Покликання на статтю