Ін-юре — Енциклопедія Сучасної України

Ін-юре

«ІН-Ю́РЕ» – видавничий дім. Засн. 1995 у Києві О. Святоцьким (президент) і Т. Захарченко. Спеціалізується на вид-ві енциклопедій, словників, довідників, підручників, навч., метод. та навч.-практ. посібників, кодексів, законів і наук.-практ. коментарів до них, період. видань юрид. напряму (зокрема ж. «Право України», «Судова практика», «Вісник Конституційного Суду України», «Санація та банкрутство»). Надруковано понад 1000 найменувань заг. накладом понад 3 млн прим. Серед вид.: «Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України» (2004), «Науково-практичний коментар до Закону України “Про банки і банківську діяльність”» (2007), «Науково-практичний коментар до Закону України “Про Конституційний Суд України”» (2009); «Судова практика Європейського суду з прав людини» (2005), «Судова практика Верховного Суду України у цивільних, кримінальних, адміністративних та господарських справах» (2008); академ. курси «Цивільне право України» (2006), «Трудове право України» (2007) та «Земельне право» (2008); підручники «Історія держави і права України» В. Кульчицького та Б. Тищика (2007), «Конституційне право України» (2009); «Конституція України», «Кодекси України», «Зібрання законодавства України», «Міжнародні договори України про правові відносини і правову допомогу» (усі – 2007); «Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката» (2007; 2009), «Настільна книга слідчого» В. Шепітька та ін. (2008; 2010), «Енциклопедія цивільного права України» (2009).

О. Б. Божук


Покликання на статтю