Іонов Ігор Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Іонов Ігор Анатолійович

ІО́НОВ Ігор Анатолійович (01. 11. 1957, м. Липецьк, РФ) – біохімік. Канд. біол. (1988), д-р с.-г. (1998) н., проф. (2005). Закін. Харків. ун-т (1980). У 1980–2005 працював в Ін-ті птахівництва УААН (с. Бірки Зміїв. р-ну Харків. обл.): від 1996 – зав. відділу фізіології, біохімії та живлення птиці, від 1999 – заст. дир. з наук. роботи; водночас від 1998 – проф. каф. анатомії та фізіології людини, від 2005 – декан природн. ф-ту Харків. пед. ун-ту. Президент Укр. відділ. Всесвіт. наук. асоц. з пта- хівництва (2001–07). Вивчає проблеми вітамін. живлення с.-г. птиці й людини; розробляє норми введення вітамін. препаратів до комбікорму, рецепти вітамінно-мінерал. преміксів для тварин, методи аналізу вміс- ту вітамінів у кормах і біол. матеріалі.

Пр.: Витамины в питании животных (Метаболизм и потребность). Х., 1993; Витамин Е и качество мяса. Х., 1994; Витамины группы К. Структура, свойства, биологические функции. Х., 1997; Жирорастворимые витамины в промышленном птицеводстве. Чк., 1997; Пути повышения эффективности использования сои в птицеводстве // Птахівництво: Міжвід. наук.-темат. зб. Х., 2007. Вип. 60 (усі – співавт.).

М. І. Сахацький


Покликання на статтю