Іоргачова Катерина Георгіївна — Енциклопедія Сучасної України

Іоргачова Катерина Георгіївна

ІОРГАЧО́ВА Катерина Георгіївна (15. 02. 1958, м. Помічна Добровеличків. р-ну Кіровогр. обл.) – фахівець у галузі технології кондитерських виробів. Д-р тех. н. (2005), проф. (2005). Засл. діяч н. і т. України (2013). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Одес. технол. ін-т харч. пром-сті (1980), де відтоді й працює (нині академія харч. технологій): від 2003 – зав. каф. технології хліба, кондитер., макарон. виробів і харчоконцентратів. Досліджує фіз.-хім. основи структуроутворення кондитер. мас, вивчає рослинну сировину як джерело біологічно актив. речовин, розробляє біотехнол. методи регулювання її функціонально-технол. властивостей і створення сучас. технологій кондитер. виробів функціонал. призначення.

Пр.: Функціональні продукти. О., 2003 (співавт.); Совершенствование ассортимента мучных кондитерских изделий // Хлібопекар. і кондитер. пром-сть України. 2006. № 2; Композиции из основного и нетрадиционного мучного сырья для оптимизации потребительских свойств кондитерских изделий // Зб. наук. пр. Одес. академії харч. технологій. 2008. Т. 1, вип. 34; Современные тенденции в производстве кондитерских изделий // Харч. наука і технологія. 2009. № 1.

Л. В. Гордієнко


Покликання на статтю