Ісаєв Сергій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Ісаєв Сергій Дмитрович

ІСА́ЄВ Сергій Дмитрович (30. 09. 1941, м. Владивосток, РФ) – хімік. Д-р хім. н. (1991), проф. (1996). Держ. премія України в галузі н. і т. (1997). Закін. Київ. політех. ін-т (1963), де 1971–98 й працював (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): 1974–98 – зав. лаб. синтезу вихід. сполук. 1966–69 – в Ін-ті орган. хімії АН УРСР (Київ), 1969–71 – у Київ. філії Держ. НДІ хлор. пром-сті. Від 1993 – у Нац. ун-ті «Києво-Могилян. академія» (до 1998 – за сумісн.): від 1998 – проф., від 2007 – зав. каф. екології, водночас 2003–07 – заст. декана ф-ту природн. наук. Наук. інтереси стосуються проблем вивчення хімії та властивостей хімії каркас. сполук і фулеренів, екології та захисту довкілля. Розробив методи одержання нових пластифікаторів, фарбників, ініціаторів полімеризації, аналіт. реагентів, біологічно актив. речовин, зокрема таких, що складають основу противірус. препаратів.

Пр.: Поведение адамантана и его функциональных производственных в условиях химической ионизации // Изв. АН СССР. Сер. хим. 1987. № 9; Выявление корреляции структуры каркасных соединений с их антивирусной активностью на модели вируса Синдбис методами распознавания образов // Новые подходы к химиотерапии вирус. инфекций. Рига, 1991; H-coupled electron transfer in alcane C-H activations with halogen electrophiles // J. American Chemical Society. 2002. Vol. 124; Нітрогеновані облямовки ароматичних наноплівок // Магістеріум. Хім. науки. 2006. Вип. 24; Отримання заряджених полісульфонових ультрафіолетових мембран та вивчення їх властивостей // Доп. НАНУ. 2007. Т. 8 (усі – співавт.).

Літ.: Сергій Дмитрович Ісаєв: Біобібліогр. покажч. К., 2001.

М. Ю. Корнілов


Покликання на статтю