Ісаєва Алла Дмитрівна — Енциклопедія Сучасної України

Ісаєва Алла Дмитрівна

ІСА́ЄВА Алла Дмитрівна (15. 09. 1923, Харків – 09. 12. 1992, там само) – акушер-гінеколог. Д-р мед. н. (1968), проф. (1976). Закін. Харків. мед. ін-т (1949), де й працювала до 1968. Відтоді – зав. відділу мед. інформації Укр. НДІ охорони здоров’я дітей і підлітків (Харків); 1974–90 – зав., 1990–92 – проф. каф. акушерства та гінекології Харків. ін-ту удосконалення лікарів. Вивчала патогенез і проблеми лікування внутр.-череп. крововиливів у новонароджених, тромбоемболіч. захворювань малого таза, післяпологового сепсису; причини ендокрин. безпліддя; особливості догляду за пацієнтками з загрозою патол. невиношування вагітності. Авторка розділів у кн. «Физиология и патология внутриутробного плода и новорожденного» та «Терминальные состояния в акушерстве и гинекологии» (обидві – Харків, 1965).

Пр.: Клинические проявления и лечение тромбоэмболических заболеваний в акушерстве и гинекологии // АГ. 1961. № 3; Сдвиги некоторых показателей при ювенильных кровотечениях // Охрана здоровья детей и подростков. К., 1972. Вып. 4; Профилактика и лечение невынашивания беременности при лейкоцитарной несовместимости. Х., 1975 (співавт.); Активность термостабильной щелочной фосфатазы в крови беременных женщин // ЛД. 1980. № 10 (співавт.); Аутотренинг при ранних сроках беременности // Немедикаментоз. методы лечения: Сб. тр. Х., 1983.

М. М. Коренєв

Статтю оновлено: 2011

Покликання на статтю
М. М. Коренєв . Ісаєва Алла Дмитрівна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=12667 (дата звернення: 17.09.2021)