Ісаєва Елеонора Григорівна — Енциклопедія Сучасної України

Ісаєва Елеонора Григорівна

ІСА́ЄВА Елеонора Григорівна (19. 09. 1939, Харків) – лікар-педіатр, імунолог. Д-р мед. н. (1980). Закін. Київ. мед. ін-т (1962). Працювала лікарем. 1966–69 – у Київ. НДІ педіатрії, акушерства та гінекології; 1969–84 – у Київ. НДІ туберкульозу, пульмонології і груд. хірургії (нині Ін-т фтизіатрії і пульмонології НАМНУ): від 1974 – ст. н. с.; 1984–93 – зав. лаб. імунології Ін-ту травматології та ортопедії АМНУ (Київ). Від 1994 – у США. Осн. напрям наук. дослідж. – проблема регуляції імуногенезу. Обґрунтувала доцільність застосування інгібітора синтезу простагландинів індометацину в комплекс. лікуванні туберкульозу легень, бронхіал. астми, алергіч. реакцій швидкого типу.

Пр.: Изучение особенностей цитологических и гистохимических изменений в лимфоузлах и селезенке при аллотрансплантации с применением АЛС // Иммунология. К., 1973. Вып. 6 (співавт.); Динамика популяционного состава тимуса и костного мозга при экспериментальном туберкулезе у мышей // ПТуб. 1980. № 3; Динамика тимусзависимого гуморального иммунитета при экспериментальном туберкулезе у мышей // Иммунология и аллергия. К., 1980. Вып. 14; Влияние иммуномодуляторов на анафилактическую реактивность в эксперименте // Там само. 1984. Вып. 18 (співавт.).

Ю. І. Фещенко


Покликання на статтю