Кочкарьов Юрій Олександрович — Енциклопедія Сучасної України

Кочкарьов Юрій Олександрович

КОЧКАРЬО́В Юрій Олександрович (23. 09. 1937, Дніпропетровськ) – фахівець у галузі електротехніки. Д-р тех. н. (1984), проф. (1986). Закін. Київ. політех. ін-т (1959). Відтоді працював на вироб-ві; 1969–85 – у Таганроз. радіотех. ін-ті (РФ); від 1985 (з перервою) – у Черкас. технол. ун-ті: проректор з н.-д. роботи (1985–87), зав. каф. обчислюв. техніки (1987–92), від 2004 – проф. каф. інформатики та інформ. безпеки. 1992–2004 – проф. каф. інформ. технологій Черкас. ін-ту управління. Водночас від 1990 – дир. Черкас. інж.-наук. центру. Наук. дослідження: фа­зочутл. захист підзем. електр. мереж від дугових коротких замикань, ортогонал. ущільнення інформації в обчислюв. системах, вдосконалення цифр. пристроїв за рахунок альтернатив. форм представлення логіч. функ­цій, роз­роблення та вироб-во з'єд­нувал. та кінцевих муфт для кабелів 1–35 кВ (понад 50 типів).

Пр.: Об использовании фазочувстви­тельных схем для защиты низковоль­товых шахтных сетей от металлических и дуговых коротких замыканий // Горная электромеханика: Межведом. сб. Х., 1967. Вып. 8; Исследование устойчивости турбогенераторов при параллельной работе. Таганрог, 1972; Ортого­нальные сигналы в вычислительной тех­нике. Ростов, 1980; Классические и альтер­нативные минимальные формы логических функций: Каталог-справоч. Чк., 2000; Ortogonal forms of presenta­tion of boolean functions in device blocks // Вісн. Черкас. технол. ун-ту. 2009. Спец­вип. (спів­авт.); Ефективна схемотехніка цифрових вузлів елемента додавання кон'юнкції // Автоматика. Автоматизация. Электротех. комплексы и системы. 2010. № 1(25) (спів­авт.).

Г. Т. Олійник


Покликання на статтю