Ісаков Сергій Геннадійович — Енциклопедія Сучасної України

Ісаков Сергій Геннадійович

ІСАКО́В Сергій Геннадійович (Issakov Sergei Gennadijevitš; 08. 10. 1931, м. Нарва, Естонія – 11. 01. 2013, м. Тарту, Естонія) – естонський літературознавець. Д-р філол. н. (1976), проф. (1978). Чл. СП Естонії (1974). Закін. відділ. рос. мови та літ-ри істор.-філол. ф-ту Тартус. ун-ту (1954), де й працював відтоді: від 1980 – зав. каф. рос. літ-ри, від 1992 – проф. каф. слов'ян. філології, від 1997 – почес. проф. Голова правління і наук. кер. Рос. дослід. центру в Естонії (1993–2010). Дослідник історії естон. літ-ри та її зв'язків з ін. літ-рами. За кн. «Сквозь годы и расстояния: Из истории культурных связей Эстонии с Украиной, Грузией и Латвией в ХІХ – начале ХХ века» (Таллинн, 1969) відзнач. Літ. премією Естон. РСР (1970). Досліджував також творчість укр. письменників, серед публікацій – ст. «Suur ukraina poeet ja Eesti» («Великий український поет і Естонія») // «Looming» («Творчість»), 1964, № 3 (про Т. Шевченка); «Eesti kirjanduse esimene tutvustaja Ukrainas» («Перший популяризатор естонської літератури в Україні») // там само, № 10 (про П. Грабовського); «Panas Môrnôi ja tema romaan» («Панас Мирний і його роман» – післямова до естон. вид. роману «Повія» Панаса Мирного, Таллінн, 1975); «Профессор Хельсинкского университета К. И. Арабажин» // «Studia Slavica Finlandensia», Helsinki, 1987, t. 4. Автор багатьох гасел до естон. енциклопедій «Eesti nôukogude entsüklopeedia» (kd. 1–8, 1968–76) та «Eesti entsüklopeedia» (kd. 2–10, 1985–98; усі – Таллінн), зокрема й про укр. письменників; ст. «Естонська література і Т. Г. Шевченко», а також про кількох естон. письменників і перекладачів до «Шевченківського словника» (у 2-х т., К., 1976–77), УРЕ й УЛЕ.

Пр.: Леся Українка й Естонія // Укр. літературознавство. 1972. Вип. 15; Українська література в Естонії // РЛ. 1975. № 9; Русские писатели и Эстония: Учеб. пособ. Таллинн, 1978; 1985; Іван Франко і Естонія // Укр. літературознавство. 1981. Вип. 36; Серце, яке жадало дії: Розвідка про Михайла Косача // Вітчизна. 1984. № 8 (співавт.); Історичний та культурний аспекти естонсько-українських відносин // 100 aastаt Ukraina seltse Eestis – 100 років українських громад в Естонії: Мат. конф., 27 листопада 1998 р. [Tallinn, 1999]; Украинский след на эстонской земле // Новый Таллинн. 2003. № 1–2; Українські студенти в Тартуському університеті ХІХ – початку ХХ ст. // УІЖ. 2005. № 1; Дорпатська українська студентська громада – перше українське товариство в Естонії // Українці в Естонії: Вчора, сьогодні, завтра. К., 2008.

Літ.: Рєзніков О. Крізь роки й відстані // ЛУ. 1970, 20 січ.; Погребенник Ф. Шляхами братерства // Друг читача. 1970, 9 черв.; Профессор С. Г. Исаков: Биобиблиогр. указ. 1953–1990. Тарту, 1991; Шор Т. Призвание – ученый // Тр. Русс. исследоват. центра в Эстонии. Вып. 1. Таллинн, 2001.

О. С. Завгородній


Покликання на статтю