Іскра Валентина Дмитрівна — Енциклопедія Сучасної України

Іскра Валентина Дмитрівна

І́СКРА Валентина Дмитрівна (09. 12. 1934, Запоріжжя) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1990), проф. (1992). Закін. Чернів. ун-т (1957), де й працювала 1960–67. Від 1967 – у Нац. ун-ті біоресурсів і природокористування України (Київ, з перервою): від 1991 – проф. каф. фізики, від 2003 – каф. заг. і тех. фізики. 1999–2000 – проф. каф. теор. фізики Київ. ун-ту. Наук. дослідження: міжзонна оптика і явище переносу вільних квазічастинок у невпорядков. напівпровідниках; термоелектричні явища у напівпровідниках; енергоощадні технології; вплив електрич. і магніт. полів пром. частот на людину.

Пр.: Graphical technique applied to the calculation of the excitonic processes // Phys. Stat. Sol. (b). 1974. Vol. 62, № 2; Phonon-assisted interband optical absorption in disordered semiconductors // Там само. 1979. Vol. 96, № 2; Статическая электропроводность при рассеянии на точечных дефектах // Изв. вузов. Физика. 1987. Т. 30, вып. 6; Компенсация реактивной мощности // Енергетика та електрифікація. 2006. № 2 (співавт.); О воздействии линий высокого напряжения на человека // Гігієна насел. місць. 2009. Вип. 54 (співавт.).

В. В. Бойко


Покликання на статтю