Іспит — Енциклопедія Сучасної України

Іспит

І́СПИТ – форма перевірки знань учнів, студентів, аспірантів, слухачів закладів післядипломної освіти тощо. І. бувають шкіл., які завершують певний етап навч. роботи, і держ., що дають право на вступ до школи вищого ступ. навчання або на зайняття певної посади (чину) на держ. службі. І. почали практикувати у Китаї (206 р. до н. е. – 220 р. н. е.). Там завдання шкіл. освіти полягало в підготовці учнів до складання 3-го ступ. держ. І., які давали право займати певні посади. В Європі І. запроваджено в середньовіч. ун-тах при здобутті ступ. бакалавра чи магістра. До 19 ст. система І. існувала вже в усіх європ. країнах і не лише у вищій, а й у серед. школах. І. критикували (Л. Толстой, М. Пирогов та ін.) за формалізм, суб'єктивізм при оцінюванні знань. У перші роки рад. влади в Україні всі види І. відмінено. Відновлено їх у шкіл. практиці 1932. До 1957 система шкіл. І. будувалася на поєднанні перевід. (4–6-і та 8–9-і кл.) і випуск. (за 7–10-і кл.). 1957 встановлено тільки випускні І. (за 10 та 11 кл., згодом 10 кл.). 1993 та 1994 замість І. проводили тест. контроль якості знань учнів. В Україні порядок проведення І. передбачають і регулюють Закони України «Про освіту» (1991, зі змінами і доповненнями 1996) та «Про професійно-технічну освіту» (1998), Положення про державний вищий заклад освіти (затв. КМ України 5 вересня 1996), ін. правові акти, а також документи Мін-ва освіти і науки України. Нині в Україні встановлено І. випускні (9-і й 11–12-і кл.) та перевідні (5–8-і і 10/11-і кл.). Доцільність, перелік, форми й строки перевід. І. (не більш як з 2-х предметів) визначають пед. ради заг.-осв. навч.-вихов. закладів. Випускні І. приймає комісія. Передбачено звільнення від перевід. і випуск. І. учнів за станом здоров'я. В такому разі підсумк. оцінка є перевід. чи випускною. І. може проходити в усній або письмовій формах. Зміст і терміни випуск. І. у 11(12)-х кл. визначає Мін-во освіти і науки України. У профес.-тех. навч. закладах після закінчення повного курсу навчання учні складають випускні кваліфікац. І. Від 2002 Центр тест. технологій Міжнар. фонду «Відродження» спільно з Мін-вом освіти і науки України проводять тестування випускників шкіл, від 2003 його результати почали зараховувати як вступні І. до ВНЗів. Від 2008 проходження зовн. незалеж. оцінювання є обов'язковою умовою вступу до ВНЗів. Його результати зараховують також як результати держ. підсумк. атестації. Забезпечення проведення зовн. незалеж. оцінювання здійснює Укр. центр оцінювання якості знань. Студенти ВНЗів відповідно до вимог навч. процесу зобов'язані складати заліки та І. у період сесій, які проводять двічі на рік. У разі незадовільного складання І. і заліків протягом сесії студент може бути відрахований із ВНЗу. Випускники ВНЗів складають держ. І. або захищають дипломну роботу (чи разом із держ. І. захищають дипломну роботу). Аспіранти, здобувачі наук. ступ. канд. н. до захисту дис. повинні скласти кандидат. І.

О. В. Савченко


Покликання на статтю