Іщенко Анатолій Якович — Енциклопедія Сучасної України

Іщенко Анатолій Якович

І́ЩЕНКО Анатолій Якович (01. 01. 1932, м-ко Карлівка, нині місто Полтав. обл.) – фахівець у галузі металознавства та зварювання металів. Д-р тех. н. (1983), чл.-кор. НАНУ (1997). Засл. діяч н. і т. України (2002). Премія РМ СРСР (1988). Держ. премія України в галузі н. і т. (1995). Закін. Київ. політех. ін-т (1956). Працював на З-ді авіац. пром-сті п/с № 78 (м. Куйбишев, нині Самара, РФ). Від 1961 – в Ін-ті електрозварювання НАНУ (Київ): від 1987 – зав. відділу фізико-металург. процесів зварювання легких металів і сплавів. Напрями наук. діяльності: явища, які відбуваються в зоні зварювання під час взаємодії компонентів легких сплавів і композиц. матеріалів на їхній основі з плазмою дуги, електрон. і лазер. пучками, дослідж. умов доброякіс. формування звар. з'єднань; зварюваність нових алюмінієвих сплавів різноманіт. систем легування та пошук способів подолання їхньої схильності до утворення гарячих тріщин і пористості під час зварювання плавленням, зварюваність різнорід. матеріалів; закономірності первин. кристалізації та формування структури швів у нерівноваж. умовах під час великої швидкості охолодження, переривчастих та імпульс. подачах енергії, а також під впливом мікродобавок модифікаторів структури титану, цирконію, скандію та ін. металів перехід. групи; мікроструктурні перетворення в зоні термічно зміцнених алюмінієвих сплавів і змінювання фіз.-хім. властивостей зварних з'єднань під впливом різноманіт. експлуатац. факторів, зокрема т-ри в широкому діапазоні від 4 до 600° К, агресив. середовищ, характеру напруженого стану, наявності концентратів напруги, хім. і фіз. неоднорідності звар. з'єднань, принципові технології лазер. і електронно-променевого зварювання алюмінієвих сплавів, технології зварювання відповідал. виробів з однорід. й різнорід. матеріалів, зокрема алюмінію, магнію та їх сплавів.

Пр.: Применение алюминиевых сплавов: Справоч. Москва, 1985; Особенности структурных превращений при сварке алюминиево-литиевых сплавов, содержащих скандий // Технология легких сплавов. 1992. № 4–5; Алюминий-литиевые сплавы для сварных конструкций аэроксмической техники // АС. 1995. № 7; Weldable scandium-containing aluminium alloys // Welding and Surfacing Reviews. 1997. Vol. 9; Сварка в самолетостроении. К., 1998; Физическое моделирование термических превращений в металле 3ТВ при сварке алюминиево-литиевых сплавов // АС. 2001. № 9; Технология электронно-лучевой сварки стрингерных панелей из высокопрочных алюминиевых сплавов // Там само. 2006. № 6; Применение нанотехнологии неразъемного соединения перспективных легких материалов для аэрокосмической техники // Там само. 2008. № 12 (усі – співавт.).

Літ.: 70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Я. Іщенка // Вісн. НАНУ. 2002. № 1.

О. М. Корнієнко


Покликання на статтю