Іщенко Микола Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Іщенко Микола Павлович

І́ЩЕНКО Микола Павлович (26. 05. 1946, с. Вершина-Згарська Драбів. р-ну, нині Черкас. обл.) – філософ і політолог. Д-р філос. н. (1990), проф. (1992). Закін. Київ. ун-т (1973). Відтоді працював у Донец. політех. ін-ті; від 1977 – у Черкас. ун-ті: від 1990 – проф. каф. філософії, від 1994 – зав. каф. політології і права, від 2008 – зав. каф. політ. наук, культурології та держ. упр. Наук. дослідження: філос.-політ. проблеми глобалістики; інновац. тенденції розвитку ін-тів держави, громадян. сусп-ва; соц.-філос. аспекти культури. Розробив теорію і методологію ювентології, здійснив наук. розробку філос. проблеми соц. становлення особистості та молоді.

Пр.: Социалистический образ жизни и личность. К., 1985; Социальное становление советской молодежи. К., 1989; Социально-философские проблемы юноведения. Москва, 1992; Філософія політики: Корот. енциклопед. слов. К., 2002 (співавт.); Людинознавча компетентність керівника, менеджера, спеціаліста. Чк., 2003 (співавт.); Політологія. Чк., 2003; Культурологія. Чк., 2009 (співавт.).

І. І. Кукурудза


Покликання на статтю