Іщенко Олександр Анатолійович — Енциклопедія Сучасної України

Іщенко Олександр Анатолійович

І́ЩЕНКО Олександр Анатолійович (11. 05. 1969, Донецьк) – економіст. Д-р екон. н. (2006), проф. (2007). Закін. Київ. заг.-військ. командне уч-ще (1990), Міжнар. ін-т упр., бізнесу та права (Київ, 1995). Від 2001 працює у Донец. ун-ті економіки і торгівлі: від 2006 – проф. каф. маркетингу і комерц. справи. Досліджує проблеми орг-ції та упр. підприємствами.

Пр.: Теоретические основы и механизм реализации маркетинга услуг. Д., 2005; Міжнародний маркетинг: Підруч. К., 2007 (співавт.); Роль наноиндустрий в трансформации экономики региона // Прометей: Регион. сб. науч. тр. по экономике. Д., 2007; Формування нових виробничих систем як умова підвищення конкурентноспроможності економіки великого промислового регіону // Екон. простір: Наук. зб. Дн., 2007.

О. В. Мисько


Покликання на статтю