Іщук Валерій Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Іщук Валерій Максимович

ІЩ́УК Валерій Максимович (16. 12. 1947, Кишинів) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (1992). Закін. Донец. ун-т (1970). Працював у ВНДІ хім. чистих сполук для електрон. техніки (1975–78); СКТБ «Градієнт» (1979–87); Ін-ті монокристалів НАНУ (Харків, 1988–2008): від 1990 – зав. відділу фазових перетворень, від 2005 – пров. н. с.; від 2008 – пров. н. с. НТЦ «Реактивелектрон» НАНУ (Донецьк). Досліджує фазові перетворення у сегнето-, антисегнетоелектр. і споріднених речовинах; розробляє матеріали для електрон. техніки з керов. параметрами, магнітотверді металокерам. матеріали з підвищеною енергією, сильнострумові надпровідні матеріали.

Пр.: Метастабильные состояния в сегнетоэлектриках. К., 1987 (співавт.); Peculiarities of ferro-antiferroelectric phase transitions // Ferroelectrics. 1997. Vol. 198; 1998. Vol. 209; Investigation of two-phase nucleation in paraelectric phase of ferroelectrics with ferroelectric–antiferroelectric–paraelectric triple point // J. Applied Physics. 2002. Vol. 92, № 4 (співавт.); The kinetics of the local compositional changes at the ferroelectric–antiferroelectric interphase boundaries in lead–lanthanum titanate–zirconate solid solutions // J. Physics: Condensed Matter. 2006. Vol. 18 (співавт.); Electric field dependence of piezoelectric properties of lanthanum-modified lead–zirconate–titanate solid solutions at the phase transition via intermediate state // J. Applied Physics. 2007. Vol. 101 (співавт.).

В. А. Чебанов


Покликання на статтю