Їжакевич Галина Прокопівна — Енциклопедія Сучасної України

Їжакевич Галина Прокопівна

ЇЖАКЕ́ВИЧ Галина Прокопівна (23. 04. 1919, Київ – 25. 01. 2003, там само) – мовознавець. Д-р філол. н. (1969), проф. (1973). Засл. діяч н. УРСР (1979). Закін. Київ. ун-т (1944). Працювала від 1948 в Ін-ті мовознавства НАНУ (Київ): 1971–87 – зав. відділу рос. мови, 1987–96 – пров. н. с. Наук. дослідження: істор. лексикографія, укр. літ. мова та її контакти з рос. літ. мовою, соціолінгвістика, зіставлення сх.-слов'ян. мов, стилістика, культура мови. Співавторка «Курсу історії української літературної мови» (1958, т. 1; 1961, т. 2); відп. ред. кн. «Сучасна українська літературна мова. Стилістика» (1973), «Культура русской речи на Украине» (1976), «Словарь русского литературного словоупотребления» (1987), «Воспитание словом» (1989; усі – Київ).

Пр.: Мова творів І. Нечуя-Левицького. 1958; Мова творів Панаса Мирного. 1958; Українсько-російські мовні зв'язки радянського часу. 1969; Розвиток мовно-виражальних засобів жанру оповідання у слов'янських мовах. 1978 (співавт.); Зіставна стилістика російської та української мов. 1980 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Пам'яті Галини Прокопівни Їжакевич // Мовознавство. 2003. № 2–3; Галина Прокопівна Їжакевич: Біобібліографія. К., 2009.

Н. Г. Озерова


Покликання на статтю