Їжик Микола Костянтинович — Енциклопедія Сучасної України

Їжик Микола Костянтинович

Ї́ЖИК Микола Костянтинович (16. 08. 1938, с. Мала Нехвороща Машів. р-ну Полтав. обл. – 16. 07. 2005, смт Рогань Харків. р-ну Харків. обл.) – насіннєзнавець. Д-р с.-г. н. (1995), проф. (2001). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1962), де відтоді й працював (нині ун-т; з перервою): 1998–2005 – зав. каф. ботаніки та фізіології рослин; 1968–75 – доц. каф. рослинництва і селекції Кам'янець-Поділ. с.-г. ін-ту. Вивчав вплив біол. властивостей насіння та екол. чинників на схожість і врожайність с.-г. культур. Співукладач «Широкого уніфікованого класифікатора України роду Phaseolus L.» (Х., 2004).

Пр.: Полевая всхожесть семян (биология, экология, агротехника). К., 1976; Биологические свойства семян и проблема всходов // СХБ. 1980. Т. 15, 16; Сільськогосподарське насіннєзнавство. Ч. 1–2. Х., 2000–01; Насінництво і насіннєзнавство зернових культур. К., 2003 (співавт.); Влияние абиотических факторов на формирование урожайности фасоля // Зб. наук. пр. Ін-ту цукр. буряків УААН. К., 2004. Вип. 7 (співавт.).

М. А. Бобро, В. М. Костромітін


Покликання на статтю